ปักแก้ว, . 2022 Oct 21. จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. [Online] 52:4