เดชไธสง, รัฐนันท์, อายุยืน, นำโชค, สัมพะวงศ์, พีรวิชญ์, ปราบเสียง, ปิยาภา, จิวะราพงศ์, กาญจนาพร, เมฆทวีภูมิ, รวีรดา, โชคเจริญรัตน์, ชนัตถ์, สกุลแถว, ชัยณรงค์, AND สุจริต, สมัคร. " เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow" วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], Volume 3 Number 3 (23 July 2020)