วงษ์สว่าง, วิษณุ; เจียมทวีบุญ, สินีนาถ. การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2559 | Retrospective Study of Canine Blood Parasites Infections in Kanchanaburi Province During 2012-2016. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 32-42, july 2020. ISSN 2586-9426. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3766>. Date accessed: 21 sep. 2020.