วงษ์สว่าง, ., & เจียมทวีบุญ, . 2020 Jul 23. การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2559 | Retrospective Study of Canine Blood Parasites Infections in Kanchanaburi Province During 2012-2016. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี. [Online] 3:3