แก้วมงคล, ., & แก้วมงคล, . 2020 Jul 23. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis | Laboratory Diagnosis of Canine Monocytic Ehrlichiosis. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี. [Online] 3:3