เพชรเทียนชัย, ., วงศ์สร้างทรัพย์, ., & สร้อยคีรี, . 2022 Oct 31. ปัญญาประดิษฐ์ ในพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | Artificial Intelligence in Physical Education for Learning. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 6:2