[1]
อั้นทอง อ. 2016. พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 3, 2 (Dec. 2016), 1–16.