[1]
เต็งสุวรรณ์ ป. and ปั้นพงษ์ ก. 2018. เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 3, 2 (Jan. 2018), 26–33.