[1]
คงดี ฉ. 2018. เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 4, 1 (Feb. 2018), 97–100.