[1]
แสนทวีสุข ก. 2018. บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 4, 2 (Feb. 2018), 76–91.