[1]
เถื่อนนาดี อ. 2018. พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 5, 1 (Jun. 2018), 51–68.