[1]
หนูสุวรรณ จ. 2018. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 5, 2 (Dec. 2018), 87–110.