(1)
คงดี ฉ. เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. JAEMS 2018, 4, 97-100.