(1)
เถื่อนนาดี อ. พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี. JAEMS 2018, 5, 51-68.