เต็งสุวรรณ์ ป., & ปั้นพงษ์ ก. (2018). เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 26–33. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016