คงดี ฉ. (2018). เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 97–100. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057