เต็งสุวรรณ์ ปาริฉัตร; ปั้นพงษ์ กอบกาญจน์. เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 26–33, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016. Acesso em: 13 jul. 2024.