คงดี ฉัตรฉวี. เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 97–100, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057. Acesso em: 24 jul. 2024.