แสนทวีสุข กิตติพัฒน์. บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 76–91, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063. Acesso em: 13 jul. 2024.