เถื่อนนาดี อังศุธร. พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 51–68, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675. Acesso em: 13 jul. 2024.