หนูสุวรรณ จุฑารัตน์. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 87–110, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697. Acesso em: 13 jul. 2024.