เต็งสุวรรณ์ ปาริฉัตร, and ปั้นพงษ์ กอบกาญจน์. 2018. “เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 3 (2):26-33. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016.