เต็งสุวรรณ์ ป. and ปั้นพงษ์ ก. (2018) “เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), pp. 26–33. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016 (Accessed: 13 July 2024).