[1]
เต็งสุวรรณ์ ป. and ปั้นพงษ์ ก., “เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality”, JAEMS, vol. 3, no. 2, pp. 26–33, Jan. 2018.