[1]
คงดี ฉ., “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว”, JAEMS, vol. 4, no. 1, pp. 97–100, Feb. 2018.