เต็งสุวรรณ์ ปาริฉัตร, and ปั้นพงษ์ กอบกาญจน์. “เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 3, no. 2 (January 26, 2018): 26–33. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016.