1.
เต็งสุวรรณ์ ป, ปั้นพงษ์ ก. เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality. JAEMS [Internet]. 2018 Jan. 26 [cited 2024 Jul. 13];3(2):26-33. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016