1.
คงดี ฉ. เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 Jul. 13];4(1):97-100. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057