1.
เถื่อนนาดี อ. พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี. JAEMS [Internet]. 2018 Jun. 29 [cited 2024 Jul. 13];5(1):51-68. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675