1.
หนูสุวรรณ จ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. JAEMS [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 13];5(2):87-110. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697