Return to Article Details ผลกระทบของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงต่อโครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังแท้ ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน Download Download PDF