Return to Article Details การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการรับรู้ในด้านแปลความหมาย และการให้เหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Download Download PDF