Return to Article Details การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF