Return to Article Details การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านสาวะถี สู่รากฐานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ Download Download PDF