Return to Article Details คุณลักษณะของที่พักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มสเตเคชั่นในอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท Download Download PDF