Return to Article Details สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ ลองกองของสวนที่มีการจัดการต่างกันใน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส Download Download PDF