ไวน์และสุขภาพ | Wine and Health

Main Article Content

ณัฐกาญจน์ นายมอญ

Abstract

ไวน์ คือ น้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการหมักกับยีสต์ ซึ่งทำให้น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบในผลไม้ เกิดปฏิกิริยาทางเคมีตามธรรมชาติเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอร์ โดยไวน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ไวน์ที่ทำจากองุ่น ไวน์มีหลายชนิด ได้แก่ ไวน์ขาว ไวน์แดง ไวน์โรเซ่ ไวน์หวาน สปาร์คกลิ้งไวน์และไวน์แชมเปญ การดื่มไวน์อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทวารหนัก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากในไวน์แดงและไวน์ขาวพบ flavan 3-ols (catechin, epicatechin, gallocatechin, epigallocatechin, epicatechin-3-o-galate) anthocyanins และ tannin ซึ่งพบในไวน์แดงในปริมาณที่สูงกว่าไวน์ขาว นอกจากนี้ยังพบ gallic acid และ tannic acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกอีกด้วย


Wine is the juice that is fermented with yeast which makes the sugar in the fruit natural chemical reactions changed to alcohol. The most popular wine is wine made from grape. There are many types of wine, including white wine, red wine, rosé wine, sweet wine, sparkling wine and champagne wine. Drinking wine may help reduce the risk of anal cancer, colon cancer, breast cancer and antioxidants. Because of the red wine and white wine found flavan 3-ols (catechin, epicatechin, gallocatechin, epigallocatechin, epicatechin-3-o-galate), anthocyanins and tannin, which are found in red wine at a higher volume than white wine in addition, gallic acid and tannic acid are also found in phenolic compounds.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ