Return to Article Details อิทธิพลของความเชื่อมั่นทางกีฬาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา | The Influence of sport confidence on sport achievement Download Download PDF