1 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Principal Contact

สุณี โสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Phone 034 341549

Support Contact

ซากีนา รุ่งโรจน์
Phone 034-341549