ประโยชน์ของยิปซัมในการเกษตร

Main Article Content

ยงยุทธ โอสถสภา

Abstract

ยิปซัม คือ เกลืออนินทรีย์ ซึ่งมีชื่อ ทางเคมีว่าแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต มีธาตุเป็น องค์ประกอบ 3 ธาตุ คือ แคลเซียม กำมะถัน และ ออกซิเจน ยิปซัมมาจาก 2 แหล่ง คือ เป็นแร่ใน ดินและเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม มีการใช้ ยิปซัมเป็นวัสดุก่อสร้างและเป็นสารปรับปรุงดิน ยิปซัมมีประโยชน์ด้านการปรับปรุงดิน 2 อย่าง คือ (1) เป็นแหล่งธาตุรอง เนื่องจากมีธาตุ แคลเซียมและกำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็น สำหรับพืช และ (2) เป็นสารปรับปรุงสมบัติของ ดิน 2 ด้าน คือ ช่วยปรับปรุงสมบัติทางเคมีและ สมบัติทางฟิสิกส์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โอสถสภา, ยงยุทธ. ประโยชน์ของยิปซัมในการเกษตร. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 65-89, july 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4506>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย