รอบรู้วงการดินและปุ๋ย

Main Article Content

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

Abstract

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัยวารสารดินและปุ๋ย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตระกูลยิ่งเจริญ, ปุญญิศา. รอบรู้วงการดินและปุ๋ย. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 43, n. 1, p. 43-45, sep. 2022. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/5114>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
บทความทั่วไป