แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านดินและปุ๋ยที่น่าสนใจ

Main Article Content

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

Abstract

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านดินและปุ๋ยที่น่าสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตระกูลยิ่งเจริญ, ปุญญิศา. แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านดินและปุ๋ยที่น่าสนใจ. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 43, n. 1, p. 46-49, sep. 2022. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/5116>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
บทความทั่วไป