สำนักงานกองบรรณาธิการ : ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 0588 โทรศัพท์สายใน 1291-3 ต่อ 1702, 1706 (โทรสาร)

ผู้ดูแลเว็บไซต์วารสารฯ : ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

พิมพ์ที่ : บริษัท เมจิค พับบลิเคชั่น จำกัด 30 ซ.รามคำแหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 374 3462

Principal Contact

บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Support Contact

นลวรรณ บัวทรัพย์
Phone 091-735-2634