เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว

Main Article Content

ฉัตรฉวี คงดี

Abstract

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คงดี, ฉัตรฉวี. เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 4, n. 1, p. 97-100, feb. 2018. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057>. Date accessed: 28 jan. 2023.
Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)