เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว

Main Article Content

ฉัตรฉวี คงดี

Abstract

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คงดี ฉ. (2018). เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 97–100. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057
Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)