เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

Main Article Content

ปณิธี วิมุตเกษม

Abstract

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ


(Misbehaving: The Making of Behavioral Economics)


ริชาร์ด เอช เธเลอร์ ศรพล ตุลยเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล ผู้แปล (2559)


กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)