เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

Main Article Content

ปณิธี วิมุตเกษม

Abstract

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ


(Misbehaving: The Making of Behavioral Economics)


ริชาร์ด เอช เธเลอร์ ศรพล ตุลยเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล ผู้แปล (2559)


กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิมุตเกษม, ปณิธี. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 4, n. 2, p. 101-104, feb. 2018. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1066>. Date accessed: 28 jan. 2023.
Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)