เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

Main Article Content

ปณิธี วิมุตเกษม

Abstract

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ


(Misbehaving: The Making of Behavioral Economics)


ริชาร์ด เอช เธเลอร์ ศรพล ตุลยเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล ผู้แปล (2559)


กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิมุตเกษม ป. (2018). เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ: Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), 101–104. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1066
Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)