สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม

Main Article Content

รพี วนเศรษฐ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วนเศรษฐ, รพี. สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 5, n. 2, p. 135-138, dec. 2018. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/2185>. Date accessed: 28 jan. 2023.
Section
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)