คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Principal Contact

สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
บรรณาธิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Phone 0-3835-2828 ต่อ 661444

Support Contact

บงกช ชัยเชาวรินทร์