ข่าวประกาศ

ผู้เขียนบทความสามารถติดตามสถานะบทความของท่านได้แล้ว

2024-01-12

ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการติดตามสถานะของผู้ส่งบทความ สามารถเข้าดูได้แล้วที่นี่ คลิก