ข่าวประกาศ

ผู้เขียนบทความสามารถติดตามสถานะบทความของท่านได้แล้ว

2024-01-12

ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการติดตามสถานะของผู้ส่งบทความ สามารถเข้าดูได้แล้วที่นี่ คลิก

เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

2024-01-09

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ตามลำดับการส่งบทความ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อส่งบทความที่ โทร 098 292 2262 หรืออีเมล์ shawanat.p@ku.th