ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการติดตามสถานะของผู้ส่งบทความ สามารถเข้าดูได้แล้วที่นี่ คลิก