สำหรับบรรณาธิการสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบรรณาธิการได้ที่นี่